Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Kanariedag

JFKK havde den 9. september inviteret alle kanarie interesserede til en rigtig hyggelig dag i Kjellerup.

P.S mødet blev afholdt i de lokaler, der skal danne rammerne om den kommende  udstilling den første weekend i November.

Og man kan kun glædes sig til at udstille sine små bevingede væsner der, for lokalerne er store lyse, og med masser af plads både til de udstillede fugle, og det sociale samvær. ----- Så kom endelig til udstillingen.

Til kanarie dagen var mødt ikke mindre end 32 deltagere fra Jylland og Fyn.

Og for at sætte ekstra kolleridt på dagen, havde af indlægsholderne taget fugle med, så der var både pip og snak.

Peer startede dagen med at gennemgå lipokrom fuglene hvide –gule og røde, og havde taget fugle med, så man ved selvsyn kunne se, hvad han talte om. Ikke mindst det at man kunne se eksempler på hvad han talte om, gav anledning til megen konstruktiv snak.

Efter Peers indlæg gennemgik Ronald Hvam de forskellige frise racer. Og han var som sædvanligt spændende at høre på, med den utrolige viden han er i besiddelse af.

Dernæst var det den kendte opdrætter af Nord Hollandsk Frise kanarie gennem snart 30 år Kaj Viby, der fortale om sin måde at opdrætte fugle på. Ikke mindst gjorde det lykke, at han havde taget prøver med, på den alsidige kost han giver sine fugle. Det være sig kogte kartofler-kogte ris og pasta, og ikke at forglemme vafler købt i Lidl. Og så pointerede han, at fuglene ikke fik noget som helst fra haven (lært af dyrekøbte erfaringer) og heller ikke nogen former for medicin.

Efter disse indlæg var det tid til mad, som blev leveret fra en Kinesisk restaurant. Referanten har valgt ikke at kommentere dette. -- Vi skulle jo gerne fortsat have turister fra Kina.

Efter maden var det Formanden for Gloster special klubben Niels Chr. Madsen og næstformanden Jens Ole Nielsen der fortale om klubben, og om hvordan de afholdte deres udstillinger. De kom også ind på, hvordan det var at udstille på de store speciel udstillinger bl.a i Holland.

Kl. 15.00 sluttede dagen og alle var enige om at det havde været en god dag som meget gerne måtte gentages.

Referent kaj Viby

Danish Dutch English Finnish German Norwegian Swedish

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk