Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Hermed indkaldes til

DKK’s GENERALFORSAMLING

LØRDAG, DEN 21. APRIL  2018 KL. 13.00 på adressen

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, lokale 219, 4700 Næstved

DAGSORDEN 

 • VALG AF DIRIGENT
 • VALG AF STEMMEUDVALG ( 2 PERSONER)
 • FORMANDENS BERETNING
 • PROTOKOL VED SEKRETÆREN
 • REGNSKAB VED KASSEREREN
 • BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR VED KASSEREREN
 • BESTYRELSENS FORSLAG TIL DISPONERING AF ÅRETS OVER- ELLER UNDERSKUD
 • FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM OG
 • 375 KR. FOR HUSSTAND, 200 KR. FOR JUNIORER).
 • INDKOMNE FORSLAG
 • VALG AF DE I § 3 NÆVNTE PERSONER:

VALG AF FORMAND (p.t. TOM V. RASMUSSEN – ØNSKER IKKE GENVALG)

VALG AF KASSERER (p.t. PALLE BUCH)                             

              VALG AF REVISORSUPPLEANT (p.t. BIRGER H. OLSEN)            

11)         EVENTUELT

11a)       NYT FRA DOMMERGRUPPEN

11b)       NYT FRA COM DANMARK

Tom V. Rasmussen

Formand

Danish Dutch English Finnish German Norwegian Swedish

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk